Proje Satış / Kiralama

EVVEGO olarak biz, “doğru üretici ile doğru bir pazarlama grubunun bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan sinerjinin, başarılı bir proje çalışmasının temelini oluşturduğuna” inanırız.

Hepimizin bildiği gibi inşaat projelerinin pazarlama süreci, uzun ve zahmetli bir süreçtir ve karar verilmesi gereken yüzlerce konu ve detay vardır. EVVEGO ekibi olarak biz, enerji ve motivasyonumuzu; vizyonu olan, kaliteli iş üretmek isteyen, müşterisine değer veren, yeniliklere açık, geleceğe yatırım yapmak isteyen, pazarlama ve satışın öneminin farkında olan müteahhit gruplarının hizmetinde kullanmak istiyoruz.

EVVEGO, çalıştığı gayrimenkul üreticisini bir iş ortağı olarak görür ve tüm bilgi birikimini ve deneyimlerini projenin başarısı için kullanır. EVVEGO, iş ortağının ürettiği projeleri ziyarete gelen potansiyel müşterilerin gözünde, iş ortağını temsil ettiğinin farkındadır. Projeyle temasa geçen tüm tüketicilere hak ettikleri en iyi kurumsal hizmeti etkin bir şekilde sunar.

EVVEGO, alınması gereken proje kararlarında iş ortağına pazarlama ve satışı ilgilendiren her türlü konuda danışmanlık yapar, son kararı iş ortağı verir. Önceden belirlenmiş periyotlarda yapılacak proje değerlendirme toplantılarında iş ortağı ile elde edilen sonuçlar detaylı bir şekilde değerlendirilir. Pazarlama ve satışı ilgilendiren tüm kararlar proje üreticisiyle birlikte karara bağlanır ve uygulamaya geçirilir. EVVEGO, üretimden sorumlu yetkili kişilerle sürekli temastadır. Proje ile ilgili tüm gelişmeleri ve tüm müşteri taleplerini yakından takip eder.
 

Proje Geliştirme
Finansal Planlama

Stratejik Pazarlama

Reklam

Satış Yönetimi