Kurumsal Kiralama

EVVEGO Profesyonelleri; Kurumsal gayrimenkul kullanıcılarının kiralama süreçlerinde, ihtiyaçlara uygun gayrimenkullerin araştırılması, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçlerini yürütür.

Kurumsal kiralama süreci:

  • Kurumun gayrimenkul ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alan hesaplamasının yapılması,
  • Zamanlama tablosunun hazırlanması,
  • Gayrimenkul alternatiflerinin araştırılması,
  • Alternatiflerin rapor halinde sunulması ve düzenli güncellenmesi,
  • Ön değerlendirmelerin yapılması ve bina turlarının düzenlenmesi,
  • Seçilen alternatifler için niteliksel ve finansal analizlerin yapılması,
  • Mal sahipleriyle pazarlık görüşmelerinin yürütülmesi,
  • Kontrat görüşmelerinde danışmanlık edilmesi

hizmet adımlarını kapsar.